مترجمی که آگاهانه ترجمه می کند

آگاهانه ترجمه می کند، زبان مبدا را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. عشق به ادبیات و سینما در او باعث شده با فضای رمان و داستان مانوس باشد و وقتی اثری را ترجمه می کند گویی آن را خود نویسنده ترجمه کرد...

در نسبت تاریخ نگاری و جامعه شناسی

اشاره: انجمن هامون ایران در جهت تبیین کار تاریخ نگاری چه به صورت روایتگری و چه به صورت ترجمه، قصد آن داشت تا بین مفاهیمی مانند تاریخ، روایت، جامعه، فلسفه و… پیوندی برقرار نمایند تا از اهمیت کار...

کتاب شناسی گزیده شادروان حسن زنگنه

اشاره: انجمن هامون ایران در راستای شناخت و شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و جامعه مدنی جنوب ایران، ویژه نامه هایی را در حوزه های متعدد و متکثر فرهنگی و اجتماعی تهیه و تدوین نموده و در چهار هفته نامه استان...

گفتمان اعتدال؛ کشاکش میان میل و عقل

دکتر مصطفا مهرآیین   اشاره: انجمن هامون ایران(NGO)  در راستای تحقق اهداف خویش در حوزه حقوق شهروندی که به عنوان موضوع اصلی این تشکل غیردولتی می باشد، اقدام به گشودن باب گفت وگویی در حوزه تبیین مفهوم &...

طبقه متوسط ایرانی؛ حامل گفتمان اعتدال

مفهوم اعتدال اگر بخواهد تبدیل به گفتمانی اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی شود باید بتواند حاملین خود را بشناسد و تعیین کند؛ به زعم نویسنده مهمترین حاملین ایده اعتدال در جامعه ایرانی؛ طبقه متوسطی هست ...

گفتمانی برخاسته از تاریخ

“بزرگترین اختراع افلاطون، اختراع فحش بود. چرا که دست کم با پیدایش فحاشی و دشنام، کشتار و حذف فیزیکی انسانها به طرز چشمگیری رو به کاستی نهاد.” این سخن حکمت آموز را دکتر باستانی پاریزی، پس از عمری تورق...

گفت وگو به مثابه ی آزادی

تغییر یک عامل در محیط موجب بروز تغییراتی در دیگر اجزای موجود در آن می شود، در نتیجه همه ی عوامل موجود، به تراز بالاتری از پیچیدگی زیستی ارتقا پیدا می کنند. محیط، خود یک سیستم باز است که هر تغییری در ...

“ترجمه، آزمون بیگانه”

“ترجمه یکی از وجوه اساسی زبان و اندیشه است. اهمیت، ظرافت و پیچدگی صنعت ترجمه، در معادل یابی یا برگردان عبارات، معانی و مفاهیم یک زبان به زبان دیگر و آمیزش دو حوزه زبانی در یکدیگر نیست. ترجمه به...

داریوش شایگان؛ فیلسوف گفتگوی فرهنگها

اشاره: انجمن هامون در طول دو سال فعالیت مدنی خویش همواره در تحلیل ها و تفسیرهای خویش از نظریات داریوش شایگان بهره برده است. شایگان؛ فیلسوفی ایرانی که در جلسات علامه طباطبایی حضور مستمر داشته، همواره ...