جهان ِ بدون دیالوگ

درنگی بر جهان ِ سینمایی “کیم کی دوک” و فیلم “pieta“ محمدرضا محمدزادگان*   “هر کس سینما را دوست دارد، زندگی را دوست ندارد” فرانسوا تروفو کیم کی دوک (Kim Ki-Duk) کار...

«هر سالخورده می داند که چه می گوید بهار»...

فاطمه جعفری یادداشتی در معرفی کتاب «در ستایش سالخوردگی» اثر هرمان هسه سالمندی و سالخوردگی تم مایه بسیاری از داستان ها، نمایشنامه ها، فیلم ها و کتابهای پژوهشی و علمی بوده است. زیرا به طور کلی این امر ...

تکرار ابدی رنج

 اسماعیل حسام مقدم: زیستن در جهان مدرن همواره از رنجی عمیق سرشار بوده است. انسانهای مدرنی که به زعم ایمانوئل کانت، از صباوت و کودکی به بیرون جسته اند و اینک، خودشان به بلوغ رسیده اند و همچون سیزیف، ب...

کودکان اندوه

اسماعیل حسام مقدم: تاملی بر آنچه جنگ برسر کودکان می آورد در این عکسها درنگ کنیم ” شما فریاد ما را نمی ‌شنوید ، چه‌ هیاهوی روزگار گوشهایتان را پر کرده است، و با ماده سخت سالها بی‌اعتنایی به حقیق...

آن چیز غائب

مهدیه امیری فیلم هایی که با هدف مخاطب قرار دادن بچه ها ساخته شده اند غالبا آثاری هستند که خود بچه ها در آن نقش بازی می کنند و پیام ها به زبان آنها بیان می شود. به زبان ساده داستانشان را تعریف می کنند...