نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری جنبش های محیط زیستی؛ در گفتگو با دکتر ناصر فک...

نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری جنبش های محیط زیستی در گفتگو با دکتر ناصر فکوهیمردم شناس فرهنگی   آقای دکتر فکوهی، اصلاً اطلاق لفظ و صورتبندی اعتراضات محیط زیستی به عنوان جنبش درست است؟ اگر چنین است نقش رسا...

 روزنامه نگار ی ایرانی و  وضعیت حاضر

کمدی توهم اطلاع‌رسانی و تراژدی واقعیت خبر در ایران :  گفتمان خبری در ایران  متاثر از حس شنوایی است و بر همین اساس نیز محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم جشن  و عزا در ایران، کارکرد بنگاههای خبری پیدا می...

فقدان عاقبت اندیشی در جامعه ایرانی

دکتر مصطفا مهرآیین (روزنامه شهروند) در مورد خلقیات انسان ایرانی هم می‌شود از منظر روانشناسی بحث کرد و هم جامعه‌شناسی. از دیدگاه جامعه‌شناسانه انسان ایرانی چرا عاقبت‌اندیش نیست و برای زندگی‌اش برنامه ...

توان معنابخشی و هویت بخشی ورزش های بومی ایران...

اشاره: دکتر مصطفا مهرآیین؛ از جوانان نخبه استان بوشهر و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.ایشان عضو هیات علمی پژوهشگاه انقلاب اسلامی و هم چنین پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی...

جامعه مدنی؛ پروژه ناتمام مدرنیته

یک. جامعه مدنی مهم ترین و پایدارترین عامل همبستگی وخویشاوندی یک ملت است. جامعه مدنی از انجمن ها و تشکل های اجتماعی مستقل از دولت و سیاست تشکیل شده که در تصمیمات قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ای د...

انتظارات و امیدهای اهالی رسانه و مطبوعات از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد ...

اشاره: فضای حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه در سالیان اخیر به شدت سیاست زده شده و عملکرد فعالین فرهنگی و هنری و مدنی تحت تاثیر سیاست گذاری های بسته ی دولت های نهم و دهم قرار گرفته است. در این سال ها باعث ...