عکس نوشت:کهنسالی

کهنسالی بسی دشواری ها در پی دارد؛ اما لطف های ویژه خود را نیز داراست و یکی از ان ها قشر محافظی از فراموشی، خسته گی و سرسپرده گی است که میان ما و مشکلات و رنج هایمان شکل می گیرد. این حالت ممکن است به ...

مثل پریدن یک کبوتر

درنگی بر فیلم اِمور(عشق) علی آتشی* پرداختن به موضوع عشق، از دیرباز قصه پرکشش و رایج عرصه­ی هنر بوده است؛ قصه­ای همیشه­گیرا که قدمتی دارد به طول تاریخ. آنقدرها که گاه با نگاهی فراهنری عرصه هنر را در ت...

پیری، این دگرگونیِ نامطلوب

یادداشتی بر کتاب “کهنسالی” اثر سیمون دوبوآر فریبا حاج­ دایی آیا می ­دانستید اگر زاغچه ی جوانی به دیگر زاغچه­ ها هشداری دهد آن­ ها هیچ توجهی نخواهند کرد اما اگر زاغچه ی مسنی اعلام خطر کند ...