آموزش در عصر هوش مصنوعی | مجله پیام یونسکو، ترجمه آذر جوادزاده...

آموزش در عصر هوش مصنوعی   مجله پیام یونسکو ترجمه آذر جوادزاده   هنگامی که ChatGPT[۱] در اواخر سال ۲۰۲۲ هوش مصنوعی مولد[۲] (AI) را به آگاهی عمومی رساند، بسیاری از روزنامه‌نگاران و دست‍اندرکاران امر آم...

نقش حیاتی فناوری به‌ نفع سازگاری با تغییراقلیم | مجمع جهانی اقتصاد...

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد نقش حیاتی فناوری به‌ نفع سازگاری با تغییراقلیم   مخاطرات مرتبط با تغییراقلیم شدیدتر از آنچه فکرش را می‌کردیم، به جان آدم‌ها افتاده است. از سیل‌های کشنده گرفته تا افزایش بی...

همایش روابط عمومی الکترونیک | «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی»...

شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی» برگزار شد شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی»شانزدهمین همای...