رسانه های مجازی و درون-ماندگاری خشونت؛ گزارشی از سخنرانی اسماعیل حسام ...

دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر در نهمین همایش سلامت روان و رسانه: رسانه های مجازی و درون-ماندگاری خشونت   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب، دبیر انجم...

گزارش اختصاصی هامون درباب پایتخت کتاب در ایران؛ نوشتاری از ایرن واعظ ز...

طرح پایتخت کتاب در یک نگاه ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون   از سال ۲۰۰۱ میلادی تا به اکنون، هر سال سازمان جهانی یونسکو از میان شهر‌های مختلف جهان، یک شهر را به ‌عنوان پایتخت جهانی کتاب ا...

نقش زنان در اقتصاد سبز؛ یادداشت اختصاصی دکترحسین دلشب برای ویژه نامه م...

یونسکو در سال ۱۹۸۷ در گزارشی اعلام می کند که: در بلندمدت هیچ اقدامی در زمینه کاهش تهدیدات محلی و بین المللی علیه محیط زیست روی نخواهد داد مگر اینکه میزان آگاهی های مردم درباره ارتباط عمیق میان کیفیت ...

اعلامیه اصول مدارا (مجمع عمومی یونسکو – ۱۶نوامبر۱۹۹۵)...

اعلامیه اصول مدارا ترجمه: کامران صادقی اعلامیه اصول مدارا در بیست و هشتمین مجمع عمومی(پاریس، ۲۵. اکتبر تا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵) توسط کشورهای عضو یونسکو به تصویب رسید. از آنجا که مدارا تنها یک اصل بسیار با ...