پرولتاریای دریایی بوشهر؛ تاریخ روایت نشده چپ دریایی در بوشهر | سیدقاسم...

    پرولتاریای دریایی بوشهر! (تاریخ روایت نشده چپ دریایی در بوشهر)   سیدقاسم یاحسینی تاریخ پژوه و نویسنده جنوب ایران     بوشهر شهری است ساحلی که از آغاز پیدایش آن تا امروز، سرو کارش با دریا بوده است....

خلیج فارس، گنجینه‌ فرهنگ همزیستی متمدنانه | در گفتگو با ناخدا عبدالرسو...

خلیج فارس، گنجینه‌ فرهنگ همزیستی متمدنانه گزارش/گفتگوی خبرگزاری ایسنا-بوشهر با ناخدا عبدالرسول غریبی گزارش از حسین فیروزه  برای مردم ساحل‌نشین، دریا به گونه‌ای دیگر معنی می‌شود. از لحظه چشم گشودن تا ...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی | دکتر ناهید ت...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر ناهید توسلی؛ نویسنده، پژوهشگرو کنشگرحقوق زنان، مدیرمسوول مجله «نافه»     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ای...

جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی | مقاله ای از دکتر حسین راغفر...

جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی   دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     بدان که مردم دو دسته اند: یا با تو برادر دینی هستند، یا در آفرینش مانند تو هستند. که از پیش عمداً یا سهواً گ...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی | در گفتگو با دکتر افسانه توسلی...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با  دکتر افسانه توسلی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش هایی مواجه است؟   دک...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران | در گفتگو با دکتر لطفعلی ...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر لطفعلی بخشی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نایب ریییس انجمن اقتصاددانان ایران     ارغنون هامون: جامعه مدنی ...

چالشهای پیش روی جامعه مدنی در ایران | مقاله ای از دکتر محبوبه بابایی...

چالش های پیش روی جامعه مدنی در ایران   دکتر محبوبه بابایی جامعه‌شناس و عضو گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی صلح     ایران امروز با مسایل، مشکلات و حتی بحران‌های اجتماعی متعددی روبه‌روست که بدون همکاری، هم...

تروما، تن و سیاست زندگی | نقدی بر نیندیشیده‌ های تحول‌ خواهی | مجید اج...

تروما، تن و سیاست زندگی (نقب و نقدی بر نیندیشیده‌های تحول‌خواهی در ایران)   مجید اجرایی پژوهش‌گر فرهنگی و شاعر جنوبی     چیزی که دست ما را می‌گیرد مطالعه دقیق و موی‌شکاف خصلت‌های سلبی راه حقیقت است: ...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند | دکتر حسن ام...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند     حســن امیــدوار جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح       اختلاف های شدید طبقاتی، عدم تقارن روابط کار  را تقویت می‌کند و زندگی مردم به‌...