پایان ارغنون، آغاز رخداد: روایت یک گذار...

تاملاتی بر سیاست ترجمه گروه رخداد سخن گفتن از گروه ترجمه¬ی رخداد، بی¬آنکه نام و یاد ارغنون۱ به¬میان آید، کاری دشوار و چه¬بسا بی¬حاصل است. این نه¬فقط به-جهت حضور محوری مراد فرهادپور در هر دو، بل بیشتر...

جامعه مدنی؛ پروژه ناتمام مدرنیته

یک. جامعه مدنی مهم ترین و پایدارترین عامل همبستگی وخویشاوندی یک ملت است. جامعه مدنی از انجمن ها و تشکل های اجتماعی مستقل از دولت و سیاست تشکیل شده که در تصمیمات قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ای د...

چگونگی استفاده از زبان در جامعه

سی و سومین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع « تاملاتی بر جامعه شناسی زبان» با ارایه عبدالله قایدی – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (گرایش آموزش)- سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در محل دفتر اتحاد جنوب برگزار شد. عبدا...

خیال بافی و رویایی بودن

خیال بافی و رویایی بودن، چه بسا مهم ترین خصلت برای یک زیست خوب و انسانی باشد… وقتی رویایی داریم، بودمان، برای دیگران نیز رویایی می شود،خوب و قشنگ… برای مردان ؛ زن یک رویای کامل است…...