همدلی را بخوانید بخاطر ما، برای خودتان؛ یادداشتی از مسعود رفیعی طالقان...

«همدلی» را بخوانید بخاطر ما، برای خودتان مسعود رفیعی طالقانی امکانات‌مان عجیب کم است؛ این البته ربطی به مخاطب احتمالی ما ندارد.خود من اگر باشم و هزار تومان پول بدهم برای خریدن یک روزنامه، دلم می‌خواه...

کودتای ایرانی؛ گزارشی از روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ نوشتاری از حسین جلالی...

مجلس، امروز تا شامگاه صلاحیت وزیران پیشنهادی را بررسی می‌کند کودتای ایرانی   حسین جلالی: «ستون‌های نظامی که برای تصرف پایتخت در حرکت‌اند، تانک‌هایی که میدان و چهارراه‌ها را بسته‌اند، حمله نیروی زرهی ...

مقدمه ای بر جامعه شناسی جوک

مقدمه جوک یک پدیده ی اجتماعی است. فضاهای مختلف اجتماعی را هدف گذاری می کند، در جامعه تولید می شود، توسط افراد جامعه منتقل می شود و کارکردهای اجتماعی متعددی به خود می گیرد. اگر جوک ها را به عنوان ساخت...

زبان شناسی زیست محیطی

مقدمه: روزگاری بود که به مهار کشیدن طبیعت و منابع آن شرط حفظ بقای بشر بود، ولی امروزه یکی از اساسی ترین معضلاتی که فرا روی بشر قرار دارد، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست است، به نحوی که  بش...