تاویلی جامعه شناختی بر تقابل فرهنگی شهرستانها (حمید موذنی)...

حمید مؤذنی در غرب و پس از آن در اکثر نقاط جهان با شکل گیری جهان مدرن، تقابل بین گفتمان شهری و روستایی به یک معضل فرهنگی قابل بررسی تبدیل گردید. جامعه شناسان برای آسیب شناسی این موضوع از منظرهای گوناگ...

مسأله «پیوند»؛ مساله جامعه شناسی فرهنگ (مصطفا مهرآیین)...

مسأله «پیوند»؛ مهمترین مساله جامعه شناسی فرهنگ روبرت وسنو ترجمه: مصطفی مهرآیین در ششم مارس ۱۵۲۲، مارتین لوتر پس از گذراندن یک دوره تقریباً یکساله خلوت و مطالعه اجباری در قصر وارتبورگ، به ویتنبرگ بازگ...

پایه آگاهی، اخلاق است. (خشایار دیهیمی)

گفت‌وگو انسانشناسی و فرهنگ با خشایار دیهیمی خشایار دیهیمی (متولد ۱۳۳۴ در تبریز) مترجم و ویراستار آثار فلسفیست. او بیش از هشتاد اثر ترجمه دارد و ویراستاری بالغ بر نود کتاب را انجام داده‌است. از ترجمه‌...

مرز مشترک فلسفه و موسیقی (بابک احمدی)

بابک احمدی (فرهنگ امروز) اکثر ما بابک احمدی را به عنوان استاد فلسفه و از دلبستگان مکتب فرانکفورتی میدانیم اما او به واسطه دو کتابی که در حوزه موسیقی نوشته است،‌ پیوندجالبی میان موسیقی و فلسفه زده ومع...