تاملاتی بر عصر «رُنسانس»

عصر روز سه شنبه مورخه ی ۲۰خردادماه ۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۸؛ چهل و هفتمین عصرانه ی فرهنگی «هامون» در محل دفتر هفته نامه «اتحادجنوب» برگزار شد. این نشست به موضوع تحلیل و بررسی تاریخ فکری و اجتماعی دوره «رُنسان...

احیای گروه دوستی یا ایجاد نهاد مدنی

نشست های عصرانه ی هامون این هفته به چهل و پنجمین برنامه ی هفته گی خود رسید و استثنائن این نشست در عصر روز دوشنبه مورخه ی پنجم خردادماه ۱۳۹۳ در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این نشست به موضوع «ت...

پرسش گری؛ قلب تپنده ی تفکر انتقادی

آخرین سه شنبه ی اردی بهشت ماه، در تاریخ ۳۰ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳ عصرانه فرهنگی «هامون» به مانند سه شنبه های پیشین در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. موضوع این نشست اختصاص به «درآمدی بر تفکر انتقادی ...

در سودای مدیریت واحد شهری

چهل و سومین عصرانه ی فرهنگی هامون با بحثی درباره ی مدیریت استراتژیک شهری با حضور کریم حسین آبادی، شهردار سابق برازجان سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. حسین آبادی در ابت...

نگاهی به ماهیت و تاریخچه سمفونی

اشاره: عصرانه فرهنگی هامون؛ سلسله نشست هایی هست که هر سه شنبه بعدازظهر در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب به وسیله انجمن هامون ایران برگزار می گردد. این عصرانه ها تا به حال چهل و چند جلسه اش را پشت سر نهاد...

“جامعه ی تهی از گفتمان”

 بیست و پنجمین عصرانه ی فرهنگی هامون به موضوع “تحلیل گفتمان فرهنگ سیاسی مردم استان بوشهر” اختصاص پیدا کرده بود که مسئولیت ارایه ی این جلسه را سید حسن لواسانی (مسئول ستاد انتخاباتی حسن روح...

نظام آموزش و پرورش در بوته ی نقد

غلامرضا شبانکاره: عصرانه ی فرهنگی هامون به پله ی چهلم رسید. عصرانه ی هامون که به صورت هفتگی و به همت «انجمن هامون ایران» در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار می شود، سه شنبه ۲ اردی بهشت ماه ۹۲ موض...