ژورنالیسم ادبی بوشهر در بوته ی نقد

هشتاد و پنجمین عصرانه ی فرهنگی؛ استثنائن به جای روز سه شنبه؛ روز ۵ شنبه مورخه ی ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۳ راس ساعت ۱۷ با موضوع «بررسی ژورنالیسم ادبی در مطبوعات محلی استان بوشهر» با حضور روزنامه نگاران ادبی فع...

طنز به مثابه راه رفتن بر روی بند

۷۹مین عصرانه فرهنگی هامون سه شنبه سی ام دی ماه ۱۳۹۳ در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. عصرانه ای که با حضور پیرزن منگ منگو (مهدی جهانبخشان)، گرگو برازگونی (حسین رویین تن)، امرو هیچستانی (حسن انصا...

مساله سالمندی؛ بحران آینده نسل کنونی

۷۷مین عصرانه فرهنگی هامون امروز سه شنبه شانزدهم دی ماه ۱۳۹۳ به مانند همیشه در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. عصرانه ای که با مشارکت تشکل غیردولتی انجمن شهروندان پویا برگزار شد و به موضوع سالمندی...

معلولین یا توانجویان پویای جامعه

هفتاد و دومین عصرانه فرهنگی هامون به موضوع “روز جهانی توانجویی(معلولیت) درباره توانجویان پویا” اختصاص داشت که از مهدی احمدی، مهدی ناصری، ابراهیم صداقت و سیده هاجر جعفری برای ارایه بحث و ب...

ضرورت حضور نهادهای مدنی در زمان بحران

هفتاد و یکمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تحلیل تجربه ی کمک های داوطلبانه هیئت بنی هاشمی در سیل و زلزله دشتی و دشتستان در سالگرد سیل و زلزله سال های ۹۱ و ۹۲ برازجان با حضور تعدادی از اعضای هیئت بنی ...