عصرانه فرهنگی هامون- دور چهارم

عصرانه تاریخ برگزاری  موضوع عصرانه ارایه دهنده / دهندگان عصرانه۶۲ یک مهر ۹۳  تجربه یک شهردار جوان؛ شهردار آبپخش حسین عباسی عصرانه۶۳ هشت مهر ۹۳  اسلام امروز و جامعه مدنی خاورمیانه احمد رزمجو؛ مصطفا مه...

سکوت در مبلمان شهری برازجان

ضرورت مبلمان شهری انجمن هامون را برآن داشت تا پنجاه و نهمین عصرانه ی خود را به این موضوع اختصاص دهد.ارائه ی این موضوع به غلامرضا شاکری واگذار شده بود. در ابتدای جلسه اسماعیل حسام مقدم ضمن خوش آمد گوی...

زن و روزمرگی در جامعه مدرن

در برنامه ریزی که انجمن هامون ایران برای دور سوم خود انجام داده بود، در پنجاه و هشتمین عصرانه فرهنگی خود به پخش و تحلیل فیلم سینمایی کنعان، ساخته مانی حقیقی پرداخت. این جلسه از عصرانه در تاریخ چهارم ...

ضرورت وجود شورای سیاستگذاری نهادهای خیریه ای در دشتستان...

گزارشی از پنجاه وچهارمین عصرانه فرهنگی هامون احمد حسام مقدم عصرانه ی فزهنگی هامون مطابق سه شنبه های هرهفته، پنجاه و چهارمین عصرانه خود را در دفتر اتحاد جنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر ...

از پیرزن منگ منگو تا امرو هیچستانی

عصرانه های فرهنگی هامون مطابق سه شنبه های گذشته، پنجاه وسومین عصرانه خود را در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر طنز مکتوب در مطبوعات استان بوشهر اختصاص یافته بود که ...

برف روی کاج ها؛ موقعیتی مدرن یا سنتی!

سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۲ پنجاه و دومین عصرانه فرهنگی هامون با تحلیل و پخش فیلم سینمایی ” برف روی کاج ها” در محل دفتر هفته نامه اتحادجنوب دنبال شد. این هفته مجید عوض فرد ، از اعضای هیئت موسس...

“عصرانه فرهنگی هامون” یکساله شد

سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ ، پنجاه و یکمین عصرانه فرهنگی هامون طبق معمول در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب و راس ساعت ۱۸برگزار شد. البته با این تفاوت که تقریبا یکسال پیش در چنین روزی اولین نشست از سلسله ع...

مهره ی سرخ؛ بازآفرینی تراژدی ایرانی

وقتی که به دعوتنامه عصرانه فرهنگی هامون نگاه کردم تا ببینم که برای این هفته چه موضوعی را در برنامه گفت وگوهای فرهنگی خویش دارد با موضوعی مواجه شدم که چندین بار در این یکسال به آن پرداخته شده بود و هم...

وضعیت بحرانی ورزش در دشتستان

هامون در دو سال اخیر فعالیت هایش، همواره موضوع ورزش را مورد توجه و اهمیت قرار داده است؛ از این رو در صفحات هفتگی خود در مطبوعات استان بوشهر؛ تارنمای هامون و برنامه های عصرانه ی فرهنگی و به مناسبت های...