مهجوریت فرهنگ شهری

سی و نهمین عصرانه فرهنگی «هامون» توسط انجمن هامون ایران در محل دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این نشست با رویکردی آسیب شناسانه به مساله فرهنگ شهروندی با نگاه ویژه به موضوع فرهنگ شهری برازجان همر...

برای ناامید شدن خیلی دیر است

سی و هشتمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع « پخش و تحلیل زیست محیطی مستند خانه (HOME) سه شنبه ۱۹ فروردین ماه، با همکاری انجمن سینمای جوان برازجان، در سالن آمفی تآتر این انجمن برگزار گردید. این جلسه که ...

خاورمیانه جدید؛ نزاعی دیپلماتیک یا برخوردی هویتی؟!...

نوزدهمین عصرانه ی فرهنگی هامون، ساعت ۱۷سه شنبه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. انجمن هامون ایران پس از تحولات عظیم در خاورمیانه برخود لازم دید که عصری با محوریت موضوع «خاورمیانه جدید» برگزار ...

عصرانه فرهنگی هامون – دور سوم

عصر تاریخ موضوع عصرانه ارائه دهنده ۳۸ ۱۹ فروردین ماه تحلیل و پخش فیلم مستند “Home“ علی زمانی ۳۹ ۲۶ فروردین ماه آسیب شناسی فرهنگی برازجان حیدر کاشف ۴۰ ۲ اردی بهشت ماه آسیب شناسی نظام آموزش...

«تراژدی قدرت در شاهنامه»

سی و پنجمین عصرانه فرهنگی هامون عصر روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب با موضوع تحلیل بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی و پخش فیلم “اُپـــــرای عروســـــکی رستـــــم و...

چگونگی استفاده از زبان در جامعه

سی و سومین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع « تاملاتی بر جامعه شناسی زبان» با ارایه عبدالله قایدی – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (گرایش آموزش)- سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در محل دفتر اتحاد جنوب برگزار شد. عبدا...