پارادوکس‌های حقوق بشر

اول. به موازات شکل‌گیری دولت- ملت‌های مدرن از قرن نوزدهم به بعد، مسئله‌ای پیش آمد که اساساً محصول خود سازوکارهای این شکل‌گیری بود: مسئله‌ی «بی‌دولتی» (statelessness) و افراد بی‌دولت، مسئله‌ی افرادی ک...

مجسمه های شهر به مثابه نخبه گان شهر

قاسم تنگسیرنژاد: [یک] . «مجموعه موقعیت هایی که ما آدمیان در آن قرار می گیریم یا انتخابی است و یا غیر انتخابی. هنگامی که به سینما می رویم بنا بر این داریم که یک فیلم را تماشا کنیم، وقتی به نگارخانه می...

“این سو و آن سوی متن”

رضا شبانکاره «…شهروند کسی است که منافع خود را همبسته با منافع و مصالح شهر می داند، پس روزنامه می خواند، اخبار گوش می کند، به جهان فراتر از خانه ی خود التفات جدی دارد، مطالعه می کند، بحث می کند،...

زیست در وضعیت اضطراری

اسماعیل حسام مقدم: ” چطور کسی می تواند ناگاه وسط خیابان بایستد و از خود بپرسد: این آیا سرنوشت من است؟ … ” (جورجیو آگامبن) و دقیقن همین سرنوشت اوست که به ناگاه سیلی بیاید و او را با ...

وجه برجسته ی کاریکاتور انتقاد است

غلامرضا شبانکاره: مسعود ماهینی، کارتونیست و کاریکاتوریست بوشهری به تازگی نمایشگاهی به نام “سرزمین عجایب” در سالن مجتمع فرهنگی بوشهر برپا کرده که این نمایشگاه با استقبال زیادی روبرو گردیده...

آنچه درباره اش سکوت کرده ایم*

مهدیه امیری: درک و دریافتی گنگ و مه آلود از کلمه ی “شهروند” در جامعه ی حال حاضر ما وجود دارد. این کلمه قرائتی غریب و به دور از شناخت را در ذهن های مردم تداعی می کند. درست این است که، با پ...