بازیِ زندگی

قاسم تنگسیرنژاد«من مورخ نیستم. من بارها فکر کرده ام که سراسر زندگی مادرم، افسانه ها، خرافات، دعاهایش، وسایل آشپزخانه، بوی آَپزخانه، آوازی که گاهی بر لبانش می خشکید، سکوت متفکرانه او و لبخند پر معنایش...

تردید ِ دمادم

«هنرمند کسی است که می داند، ولی من همیشه تردید دارم، و از شغل ام، فقط برای تقسیم کردن تردیدهایم با تماشاگران استفاده می کنم» کریستف کیشلوفسکی برای من کیشلوفسکی، تنها به عنوان یک کارگردان و سینماگر بر...

رقص ِ رنج

مهدیه امیری بر اساس آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که بیش از ۷ میلیون نفر از آنها در ایران می باشند. این افراد به دو صورت با رسانه ...

درسایه و بر چرخ:ادبیات و هنر معلولیت

تقدیم به دوستان عزیزم “مهدی احمدی” و “مهدی ناصری” هامون:سعید سبزیان، لیسانس و فوق لیسانس خود را در ادبیات انگلیسی گرفته و اکنون نیز دانشجوی دکترای نظریه ادبی و بلاغت در دانشگا...

بازنمایی قدرت در ادبیات کلاسیک فارسی

هامون: سه شنبه ۲۶ آذرماه ، بیست و چهارمین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تأملاتی بر ادبیات کلاسیک فارسی توسط کاووس کمالی نژاد شاعر و کوشنده فرهنگی ارائه گردید، با نگاهی به شاهنامه و بررسی برخی شخص...

زنی در فصل اعتدال

چنانچه عصر مشروطه به دلیل تحولات چشمگیر و متفاوتش نقطه عطف و آغازی در تاریخ ادبیات ایران باشد، حضور زنان در دوران پیش از مشروطه و پس از آن، دو چهره کاملا متمایز به خود می گیرد: چهره ای که نمود آن در ...

سینماها را فتح کنیم

سینما با زندگی روزمره در جهان مدرن امروزین، پیوندی ناگسستنی دارد. سینما بازنمایی و بازنموده جهان جدید است. گویی هر انسانی به خویشتن خویش خیره می شود و خود را در روایت بصری و تصویرین سینما می یابد. سی...

هیس، تصویر یک قدرت بی صدا !

گاهی برای محبوب شدن نیازی نیست که پا را از گلیمی دراز کرد بلکه فقط در حد و قواره ی لازم حرف زدن هم کافی است که بر دل نشست و مورد توجه قرار گرفت. این را گفتم که نگاهی به فیلم “هیس! دخترها فریاد ...

من از آن روز که دربند توام، آزادم

۱. «دربند»، یک استثنا در سینمای اجتماعی ایران و آینه ی تمام نمای واقعیت اجتماعی امروز ماست. «پرویز شهبازی»، پس از ساخت فیلم بی نظیر «نفس عمیق» که یک «ممدحیات» برای سینمای ایران بود این بارنیز با «درب...